Tisztelt Látogató!

 

Köszöntöm Barátos község honlapján! Barátos a Felsőháromszéki-medence déli részén, a Kovászna vize jobb partján elterülő Orbaiszéki község. A községközpont a Sepsiszentgyörgy – Kovászna közúti műúton fekszik, 25 km-re a megyeszékhelytől és 8 km-re Kovásznától. Itt megállója van a Sepsiszentgyörgy – berecki vasúti szárnyvonalnak.

A községet ( 1565 fő) közigazgatási szempotból 3 település alkotja : Barátos (596 fő községközpont), Telek (641fő), Páké (328 fő).

Barátos régi település, nevét irott formában 1415-ból ismerjük, Orbaitelek és Páké neve az 1567-es összeirásba szerepel.

 

A turisztikai és idegenforgalmi szempontból fontos objektumok: a barátosi református templom és az azt övező Erzsébet-emlékpark. A templom 1760-ból szármázó népi reneszánsz izlésű kazettás mennyezete a Székelynemzeti Múzeumban látható. Orbaiteleken a barokk izlésű Horváth-kúria érdemel figyelmet. Itt született Horváth Károly (1828-1854) székely vértanú, a
Makk-féle mozgalom hőse akinek emlékére kopjafát állitottak. Több időt töltött Barátoson az iró Szabó Dezső, élményeiről Életeim cimű önéletirásában olvashatunk. A pákéi templom belső falán emléktábla idézi Pákéi Pákey Lajos (1853-1921) jeles műépítész emlékét. Kolozsvár város királyi főmérnöke volt, ő tervezte Mátyás király kolozsvári szobrának és Zilahon Wesselényi Miklós szobrának a talapzatát, a kolzsvári volt New York Szállót, a Brassai Sámuel Unitárius Főgimnázium épületét és a bölöni unitárius templomot.

Tősgyökeres barátosi család sarja, előnevével is ide kötődik az a földrajzi utazó, a magyarság eredetének jeles kutatója, néprajzi gyűjtő Barátosi Balogh Benedek, (1870-1945), aki a Távol-kelet szakértője volt, ő adta ki a Turáni könyvek-sorozatot. Gyűjteményének egy részét a budapesti Néprajzi Múzeum őrzi.

Barátos község lakói ma nagyobbrészt földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Legfontosabb gazdasági ága a mezőgazdaság, mely a gabonafélék, burgonya, és a takarmánynövények termesztésén alapul. Barátoson hagyománya van az asztalos mesterségnek , jelenleg is három asztalos üzem müködik a községben.

1910- ben alakult a Barátosi Ferenc Ernő Református Fúvószenekar amelynek megszakitás nélkül napjainkig müködik, minden év július másadik vasárnapján megrendezik a hagyományos fúvoszenekari találkozót. 2009-ben létrejött a fúvószenekar ifjúsági tagozata is.

Horvát kúria

Orbaitelek